Historisch  bulletin  werkgroep “Oud Wapenveld”.

Terug naar de menu pagina

 

Activiteiten 2014


Wetenswaardigheden

Toen het kadaster in 1832 in werking is genomen, werd de gemeente Heerde op gedeeld door sectie, voor Wapenveld werd dat sectie C. Er stonden toen maar 92 huizen en een Molen tussen de Dreef en de Belt. Dit gehele stuk werd in drie sectie opgedeeld.

Dit waren percelen waar belasting van werd betaald.

 

De oude kloosterboerderij aan de Ellenhoorn

Vanaf 1407 is er wat meer bekend van Wapenveld. Hendrik Bentinks,  grootgrond- bezitter, schenkt 2 morgens grond, aan de Ellenhoorn,  aan de Moderne Devoten uit Zwolle, om er een fraterhuis te bouwen. Van uit Zwolle werd het fraterhuis bestuurd door Gerad Scadde van Calcar. Onder zijn leiding werd er gebouwd en kwamen de eerste bewoners die zeer sober leefden. Zo begint de geschiedenis van het Fraterhuis Hulsbergen. Het is bekend dat er in het fraterhuis zeer sober geleefd werd. Maar door zo te leven kwam het fraterhuis tot zeer grote bloei en vele Devoten hebben daar hun eenvoudige leven geleefd.


Informatie gezocht.

Hoeveel bruggen waren er in de Bruggenhoek van af 1850?

Wie kan mij vertellen over de oude kerkpaden in Wapenveld?.

Wie weet hoeveel huisjes er voor 1940 aan de Euverweg,  Hoenderweg  en de Groeneweg stonden?

En woonden er toen ?

Waren er meer van deze wegen als de Euverweg?

 

 

 

 

Deze molen heeft in het Luttenbroek gestaan.


Activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wetenswaardigheden

Uit  de verzameling van Oorkonden:

Hertog Karel geeft op 9 Julli 1519  het stuwregt aan de geërfden van Vorchten, Wapenveld, Veesen,Hoorn en Hattem , van de Kolkbrugge tot aan de IJsseldijk, aan bij de zijden van de Grote Wetring.

Voorts hebben wij geordineert dat de geërffden van Vorchten en de geërffden van Wapenvelde en de geërffden van Hoorn en die broeders van sent Iherominus en de geërffden van Hattem ieder een geswaeren  kiezen. Deze vijf geswaerenden zullen te samen ééne  markrichter kiezen. Deze vijf geswarende samen met de markrichter zullen de stouwe en de slootgangen onderhouden van de polder Wapenveldbroek.  Ook was toen bepaald de er op de Kolkbrugge vergader moest worden omdat Wapenveld geen kerk had.

Naar boven